Markservice

Hvis du med marken bøvler kommer Iversen og høvler

Selvom markerne er veldrænede, så oplever mange, at der kommer flere og flere våde pletter. Pletter der ikke kan sås, som måske skal sås om senere på sæsonen, og når det så endelig bliver høst, kan mejetærskeren måske ikke køre der.

Iversens markservice i aktion

De våde pletter opstår på grund af den stigende mængde nedbør og flere og flere skybrud, og de mange udyrkbare pletter koster udbytte.

Lavningerne rettes af

Pletterne koster altså både tid, når der skal køres udenom eller omsås, og penge, når planterne drukner eller de ikke kan høstes. Men der er en løsning.

Iversens Markservice kan udjævne og afrette marken, så overfladevandet ledes væk, og bløde pletter undgås.

Det sker med en specialudviklet 5 meter hollandsk skraber. I Holland, hvor teknikken har været anvendt i mere end 30 år, er man vant til de store vandmængder, og mange steder kan de hollandske bønder slet ikke dræne. Derfor er det nødvendigt, at markerne er jævne, så vandet kan komme væk fra overfladen.

En permanent og præcis løsning

Skraberen er laserstyret og flytter tynde lag jord, ned til 1 centimeters nøjagtighed, fra en del af marken til de lave områder.

Det betyder, at de nye jordlag kommer til at arbejde godt sammen med de eksisterende, modsat hvis man bare fylder et læs jord i en lav plet. Så får man lavet en membran, og vandet vil alligevel stå i lavningen.

Derfor skal du vælge en varig løsning! Iversens Markservice sikrer at du:

√ Slipper for bløde pletter der skal køres uden om

√ Undgåer omsåning

√ Opnåer merudbytter

√ Ikke risikerer våde pletter, der gror ind i naturområde

Kontakt os på telefon 30 31 78 83 eller brug kontatkformularen her

null

Planering af marker

Planering og afretning af marker. Fjernelse af våde og bløde pletter.

null

Entrepenør opgaver

Afretning af jord/planering til anlæg og byggegrunde.

null

Ridebaneservice

Servicering af ridebane og etablering af ny ridebane.